Úspory I

Název projektu: Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011936

Předmětem projektového záměru: „Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.“, je realizace investic vedoucích k razantní trvalé úspoře spotřeby energie a snížení emisí CO2 oproti výchozímu (původnímu) stavu.

Investice zahrnují rekonstrukci vytápění, zateplení objektů a pořízení nové formátovací pily pro opracování kamene. Tato energeticky úsporná opatření povedou ke snížení energetické náročnosti budov, výrobních strojů a ke zvýšení energetické účinnosti.

Projektový záměr je financován za podpory EU.

CZ RZ B C

Lom Kamenná

Granit Zedníček s.r.o.
Kamenná 81
675 03 Budišov

Lom Mrákotín

Granit Zedníček s.r.o.
Mrákotín
588 54 Mrákotín
Velká mapa
Nahoru