Soukromý rodinný dům

Soukromý rodinný dům

Různé kamenické výrobky.

Obec Rabča, Slovensko

Obec Rabča, Slovensko

Žulová dlažba na náměstí, cca 1300 m2.

Univerzita Palackého, Olomouc

Univerzita Palackého, Olomouc

Revitalizace parků, cca 500 m2 žulových dlažeb.

Hotel Carlton, Bratislava

Hotel Carlton, Bratislava

Kolem 1200 m2 dlažby a 200 bm obrubníků.

Bratislavský hrad, Bratislava

Bratislavský hrad, Bratislava

Dlažby, masivní schody řezaná kostka, stovky m2.

Zámek Valeč

Zámek Valeč

Pískovcová ostění oken, doplnění rozbitých kusů.

Název projektu: Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011936

Předmětem projektového záměru: „Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.“, je realizace investic vedoucích k razantní trvalé úspoře spotřeby energie a snížení emisí CO2 oproti výchozímu (původnímu) stavu.

Investice zahrnují rekonstrukci vytápění, zateplení objektů a pořízení nové formátovací pily pro opracování kamene. Tato energeticky úsporná opatření povedou ke snížení energetické náročnosti budov, výrobních strojů a ke zvýšení energetické účinnosti.

Projektový záměr je financován za podpory EU.

CZ RZ B C

Lom Kamenná

Granit Zedníček s.r.o.
Kamenná 81
675 03 Budišov
tel.: + 420 777 875 245

Lom Mrákotín

Granit Zedníček s.r.o.
Mrákotín
588 54 Mrákotín
tel.: + 420 777 009 763
Velká mapa
Nahoru