Název projektu: Úspora energií ve výrobním procesu společnosti Granit Zedníček

je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Granit Zedníček.

pdfLeták ke stažení

uspora-4

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Granit Zedníček, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016462

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajícího kolového nakladače a pásového  rypadla, které mají relativně značnou spotřebu paliva. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti.
Dojde také k snížení energetické náročnosti (snížení CO2), úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ RZ B C

Název projektu: Pásové rýpadlo, vrtná souprava, vysokozdvižný vozík

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013556

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je dosažení energetické úspory, větší efektivita provozování stroje, nižší náročnost jeho údržby a s tím související ekonomické úspory.

Předmětem projektu je náhrada čtyř starých technologií za čtyři nové (vrtací souprava, pásové rýpadlo, 2x vysokozdvižný vozík). Realizací projektu dojde k dosažení snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti o 47 %. Společnost ušetří náklady na provoz zařízení a tyto prostředky tak budou moci být využity na další rozvoj společnosti a udržení jeho konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ RZ B C

Název projektu: Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011936

Předmětem projektového záměru: „Energeticky úsporná opatření ve firmě Granit Zedníček s.r.o.“, je realizace investic vedoucích k razantní trvalé úspoře spotřeby energie a snížení emisí CO2 oproti výchozímu (původnímu) stavu.

Investice zahrnují rekonstrukci vytápění, zateplení objektů a pořízení nové formátovací pily pro opracování kamene. Tato energeticky úsporná opatření povedou ke snížení energetické náročnosti budov, výrobních strojů a ke zvýšení energetické účinnosti.

Projektový záměr je financován za podpory EU.

CZ RZ B C

Lom Kamenná

Granit Zedníček s.r.o.
Kamenná 81
675 03 Budišov

Lom Mrákotín

Granit Zedníček s.r.o.
Mrákotín
588 54 Mrákotín
Velká mapa
Nahoru