Úspory III

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Granit Zedníček, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016462

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajícího kolového nakladače a pásového  rypadla, které mají relativně značnou spotřebu paliva. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti.
Dojde také k snížení energetické náročnosti (snížení CO2), úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a celkovému rozvoji společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ RZ B C

Lom Kamenná

Granit Zedníček s.r.o.
Kamenná 81
675 03 Budišov

Lom Mrákotín

Granit Zedníček s.r.o.
Mrákotín
588 54 Mrákotín
Velká mapa
Nahoru